Zorgvrager

We voorzien zelf geen hulpverlening, maar trachten deze enkel te optimaliseren.
Als je een vraag hebt naar zorg, verwijzen we je graag door naar de juiste instanties.

Als zorgvrager word je door verschillende hulp- en zorgverleners behandeld. De communicatie tussen deze zorgaanbieders is dan ook zeer belangrijk. Zo zou elke eerstelijnszorgverstrekker de informatie over jou op een gestructureerde manier ter beschikking moeten stellen aan andere zorgverleners. Dit verloopt echter nog niet probleemloos.
SEL TOM wil dan ook de onderlinge communicatie bevorderen. Hierdoor kan een optimale zorgverlening gegarandeerd worden.

SEL TOM houdt zich ook bezig met de kwaliteitsbevordering van de zorg- en hulpverlening bij zorgvragers die nog thuis wonen. Hiervoor moedigen we onder andere het multidisciplinair overleg aan. Hierbij zitten de betrokken zorgverstrekkers o.a. uit de eerstelijnsgezondheidszorg samen om afspraken te maken die voldoen aan jouw zorgnoden.

Onder de eerstelijnsgezondheidszorg valt de zorg aangeboden door zorgverstrekkers, die jij als eerste raadpleegt voor je gezondheidsproblemen. Dit kan een huisarts, een verpleegkundige, een kinesitherapeut, een tandarts, een diëtist, een ergotherapeut, een podoloog, een logopedist, een apotheker of een vroedvrouw zijn.
Ook de zorg aangeboden door zorgverstrekkers in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf behoort tot het werkdomein van SEL TOM.

SEL TOM rekent niets aan voor het aanbod die ze beschikbaar stelt voor de zorgvrager.

Interessante links op deze website:
Meldpunt Vereenzaming
Mantelzorgtoelage
Nachtzorg
Sociale kaart