Wat is het SEL

SEL TOM is erkend als een samenwerkingsinitiatief in de eerstlijnsgezonheidszorg (SEL) en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Deze bepaalt de opdrachten van dit samenwerkingsinitiatief in het eerstelijnsdecreet. Het SEL-bestuur van elke regio maakt hiervan de concrete vertaling.

Een SEL staat in voor het optimaliseren van de dienst- en zorgverlening in de eerstelijnsgezondheidszorg. SEL TOM wil dan ook de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders bevorderen door een brug tussen hen te vormen. Dankzij deze samenwerking kunnen zij hun dienst- en zorgverlening rond de patiënt zo veel mogelijk optimaliseren.

De Vlaamse Overheid erkent en financiert SEL TOM als een GDT (Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging). De GDT ondersteunt de zorg-en hulpverlening rond een thuiswonende zorgvrager. Dit kan onder andere via een financiële tegemoetkoming die zorg-of hulpverleners krijgen voor deelname aan een multidisciplinair overleg.

Een SEL is in eerste instantie bedoeld voor professionele zorgaanbieders al dan niet werkzaam binnen een organisatie.
Ook verenigingen voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties uit de zorgregio Mechelen worden uitgenodigd zich aan te melden bij SEL TOM.