Historiek

Op initiatief van het OCMW Mechelen en in  navolging van “het besluit van de Vlaamse regering  van 21/12/1990 houdende de coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging” werd op 19 juni 1992 het Samenwerkingsinitiatief Thuisverzorging (SIT) opgericht in Mechelen. De betrokken diensten en organisaties van het eerste uur gaven hun feitelijke vereniging de naam “Thuiszorgoverleg Mechelen”,  kortweg TOM.

Met het besluit van 7/04/1998 kreeg TOM als SIT een iets betere omkadering en financiering vanwege de Vlaamse overheid.  Op 23/12/1999 werd de vzw TOM opgericht.

Op vraag van de Vlaamse overheid  startte TOM vanaf 1/09/2001 een verruimingsoperatie van het werkingsgebied van het SIT: van Mechelen naar het arrondissement Mechelen.

Het eerstelijnsdecreet van 3/03/2004 en het uitvoeringsbesluit betreffende de SELs van 19/12/2008 maakten dat het SIT zich tegen 1/01/2010 diende om te bouwen naar een SEL.

Het op 28/11/2008 gewijzigde zorgregiodecreet moest daarbij ook uitgevoerd worden: een fusie van SIT Rupelstreek en SIT Thuiszorgoverleg Mechelen tot één SEL voor de zorgregio Mechelen.  De leden van SIT Rupelstreek traden toe tot de algemene vergadering van TOM vzw en werkten actief mee aan de overgang van SIT naar SEL.

Op 1/01/2010 ging SEL TOM van start.