Zorgaanbieder

Klik hier door naar de oproep aan zorgaanbieders: ‘Nakijken gegevens sociale kaart’

Als zorgaanbieder ben je een belangrijke schakel in de zorg van de cliënt. Vaak zijn er meerdere zorgaanbieders betrokken bij de zorg van een cliënt. Daarom is het erg belangrijk dat je als zorgaanbieder in contact staat met je collega’s. De belangrijkste taak van SEL TOM is om zo’n netwerk in onze zorgregio uit te bouwen en in kaart te brengen. Op deze manier willen we de zorgverlening verbeteren.

Zo verlenen we vanuit SEL TOM ondersteuning rond de organisatie van multidisciplinaire overlegmomenten. Het is een cruciaal moment waar je de andere mensen die instaan voor de zorg rond een welbepaalde cliënt, leert kennen. Door middel van een elektronisch zorgplan wordt het contact met die collega’s nog versterkt. Bovendien beheren we de correcte verdeling van subsidies die de overheid voorziet voor bepaalde deelnemers van zo’n overleg.

Organisatorisch is SEL TOM samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse spelers uit het werkveld. Op die manier krijgt onze organisatie input uit alle hoeken van de zorgsector.

Als overlegorganisatie willen we dat zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan. Dat doen we door verschillende overleggroepen in het leven te roepen en/of te ondersteunen. Het streekplatform is bijvoorbeeld een forum waar diverse zorgaanbieders elkaar en de werking van elkaars privépraktijk of organisatie leren kennen. Ook worden er ideeën uitgewisseld rond diverse zorgthema’s. Het streekplatform heeft vaak concrete uitkomsten. Zo ontstond er een meldpunt vereenzaming. Verder worden ideeën en knelpunten, die er ter sprake komen, teruggekoppeld naar lokale besturen.

Vanuit SEL TOM bouwen we bovendien aan contact tussen verschillende zorginstellingen. Dit leidde reeds tot de oprichting van een transmurale adviesgroep, welke nadenkt over een transmuraal zorgpad. Daarnaast zijn we continu bezig met het uitwerken van een sociale kaart (SOKA), zodat de diverse belanghebbenden vlotter toegang vinden tot de gepaste zorg.

Verder staan we in voor allerhande vormingen en ondersteunen we die van anderen. Zo blijf je als zorgaanbieder steeds mee met wat er leeft in de sector. Graag houden we je dus op de hoogte van verschillende evenementen in en om onze zorgregio.

De werking van SEL TOM draait om kwaliteit van zorg en daar willen wij ons ten volle voor inzetten!

Interessante links op deze site:

Multidisciplinair overleg
Eerstelijnszones
Nakijken gegevens sociale kaart