Raad van bestuur

De raad van bestuur is een afvaardiging van de algemene vergadering en bestaat uit twee vertegenwoordigers per discipline, conform de statuten.
Op de derde donderdag van de maand bespreekt de raad van bestuur de door het kernbestuur voorgestelde agenda. Om het draagvlak van het SEL te versterken koppelen de bestuurders de inhoud van de besprekingen terug naar de eigen achterban.