Overlegorganisatoren

Indien een zorgoverleg aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het vergoedbaar zijn voor de professionele deelnemers. SEL TOM kan een vergoeding voorzien voor een multidisciplinair overleg waarbij minstens drie professionele thuiszorgdisciplines betrokken zijn (GDT) en een vergoeding voor het overleg rond de psychiatrische patiënt (OPP).

Om de overlegorganisator binnen de zorgregio Mechelen te ondersteunen worden er verschillende documenten ter beschikking gesteld. Deze kunnen een leidraad zijn voor het organiseren van een multidisciplinair overleg (GDT/OPP) en omschrijven ook de meest gestelde vragen (FAQ’s).

Op dit moment werkt SEL TOM aan een vereenvoudiging van de MDO-administratie. Hieronder kan je de laatste versie van deze documenten terugvinden.