Overlegorganisatoren

Indien een zorgoverleg aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het vergoedbaar zijn voor de professionele deelnemers. SEL TOM kan een vergoeding voorzien voor een multidisciplinair overleg waarbij minstens drie professionele thuiszorgdisciplines betrokken zijn (GDT) en een vergoeding voor het overleg rond de psychiatrische patiënt (OPP).

Om de overlegorganisator binnen de zorgregio Mechelen te ondersteunen worden er verschillende documenten ter beschikking gesteld. Deze kunnen een leidraad zijn voor het organiseren van een multidisciplinair overleg (GDT/OPP) en omschrijven ook de meest gestelde vragen (FAQ’s).

OPGELET: Deze werking is enkel nog van toepassing op multidisciplinair overleg met prestatiedatum tot en met 30/04/2020 (een maand later dan oorspronkelijk gecommuniceerd o.w.v coronavirus). Nadien gaat er een overgangsmaatregel in werking die zal lopen tot er een nieuwe MDO-model ontwikkeld is. Lees hier de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid.