Kernbestuur

Het kernbestuur van SEL TOM bestaat uit de vier gemachtigde bestuurders: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.
Op het maandelijks overleg bespreekt het kernbestuur samen met de coördinator de dagelijkse werking en voert de beslissingen van algemene vergadering en raad van bestuur uit.
Op de jaarlijkse denkdag legt het kernbestuur samen met het team de krijtlijnen van de komende periode vast. Daarnaast neemt het volledige team één keer per kwartaal deel aan het kernbestuur om grotere thema’s of projecten uitgebreid te bespreken.