Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle kringen, organisaties, instellingen die betrokken zijn op de eerstelijnsgezondheidszorg in de zorgregio.

De leden profileren zich zelf in één van de 11 disciplines.  Elke discipline wordt door 2 bestuurders vertegenwoordigd in de raad van bestuur.

Elk lid kan een punt op de agenda van de raad van bestuur agenderen via de vertegenwoordiging van de eigen discipline.  Zij koppelen de inhoud van de algemene vergadering terug naar de eigen achterban om het draagvlak van het SEL te versterken.

Ben je nog geen lid van SEL TOM?
Vraag dan nu je lidmaatschap door het  ‘formulier aanvraag lidmaatschap SEL TOM‘ te bezorgen aan het secretariaat van SEL TOM. Met het toetreden tot de algemene vergadering onderschrijf je:
– huishoudelijk reglement Thuiszorgoverleg Mechelen vzw
Statuten Thuiszorgoverleg Mechelen vzw