Partners

SEL TOM wil de kwaliteit van de eerstelijnszorg versterken in de zorgregio Mechelen. Pluralistisch en multidisciplinair samenwerken vormt onze rode draad. Zowel in het werkveld als op beleidsniveau faciliteren we dynamische netwerken en innoverende initiatieven. De hulpvrager met zijn noden en rechten staat bij dit alles centraal.