Oproep SOKA

Wie meer informatie wenst, kan tussendoor doorklikken.

Anker00
Beste zorgverstrekker,

In het verleden kreeg SEL TOM de opdracht van de Vlaamse Overheid om het zorgaanbod van de zorgregio Mechelen kenbaar te maken. Ondertussen werd een sociale kaart voor gans Vlaanderen ontwikkeld. Dit initiatief is gratis.

Uw professionele gegevens werden geüpload op www.desocialekaart.be. Het spreekt voor zich dat uw gegevens discreet worden behandeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en niet-verplichte velden, en tussen voor het publiek zichtbare en onzichtbare gegevens.

Gelieve uw gegevens na te kijken. Indien wijzigingen nodig zijn of extra informatie moet worden toegevoegd, gelieve dit dan te melden via de knop “> wijziging suggereren”.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Dr. Günther D’hanis
Voorzitter SEL TOM vzw

_
_____________________________________________
Anker0
Hieronder vindt u meer informatie over
1) SEL TOM
2) Decretale opdracht van SEL TOM
3) Zorgregio Mechelen
4) Sociale kaart Vlaanderen (dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
5) Meerwaarde van deze sociale kaart
6) Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer
7) Verplichte en niet-verplichte velden / zichtbare en onzichtbare gegevens
8) Gelieve uw gegevens na te kijken
9) Oproep: op zoek naar nieuwe zorgverstrekkers
Anker1
1) SEL TOM

Door een multidisciplinair en sector-overschrijdend overlegplatform aan te bieden, wil SEL TOM de kwaliteit van zorg rond de individuele zorgvrager optimaliseren. Bent u geïnteresseerd in de werking en activiteiten van SEL TOM, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Dat kan via het contactformulier. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker2
2) Decretale opdracht van SEL TOM

Onder bevoegdheid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben de Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) de opdracht om een website ter beschikking te stellen met de professionele contactgegevens van door het RIZIV erkende zorgverstrekkers uit de eerste lijn. Sinds juli 2013 verzamelt SEL TOM daarom deze gegevens voor de zorgregio Mechelen. SEL TOM houdt daarbij rekening met de privacywetgeving en de toestemming van beroepsverenigingen. De voorbije jaren stonden deze gegevens op de website van SEL TOM, maar recent werden ze geüpload op  www.desocialekaart.be. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker3
3) De zorgregio Mechelen

De zorgregio Mechelen bestaat uit Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. (Kaart | Naar bericht | Naar inhoud)
Anker4
4) Sociale kaart Vlaanderen (dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

In het verleden al kozen de Vlaamse provincies en het Huis voor Gezondheid voor een gemeenschappelijke databank om professionele gegevens te verzamelen, te beheren en te onderhouden onder de naam: platform welzijn en gezondheid (PWG). Het uiteindelijke doel is één digitale sociale kaart voor heel Vlaanderen. Op 1 januari 2018 hebben de provincies en het Huis de fakkel overgedragen aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid.
De databank is nog volop in ontwikkeling, maar uw professionele gegevens zijn vanaf nu alvast hier terug te vinden. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker5
5) Meerwaarde van deze sociale kaart

De sociale kaart wordt gratis en zonder enig commercieel oogmerk aangeboden. De zoekopdrachten worden objectief ingevoerd en resultaten worden neutraal en volgens de wettelijke kaders gepresenteerd. De gegevens worden niet doorgegeven, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.
Na de registratie kan een zorgverlener zijn gegevens op elk ogenblik aanvullen, corrigeren of verwijderen en afschermen waar nodig. Momenteel verloopt dit nog door een melding via de knop “> wijziging suggereren”. In de toekomst zal u uw gegevens zelf kunnen beheren. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker6
6) Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In het kader van zijn opdracht vanuit de Vlaamse overheid vroeg SEL TOM één van de voorbije jaren reeds uw toestemming of die van uw beroepsvereniging om uw gegevens in te zamelen en te publiceren. De gegevens van uw praktijk werden recent geüpload op  www.desocialekaart.be.
Uiteraard worden de hoogste normen van discretie gehanteerd en zijn ondermeer uw contact-e-mailadres en persoonlijk gsm-nummer onzichtbaar voor het publiek. Enkel gegevens als uw naam, het adres, telefoonnummer en webadres van uw praktijk zijn zichtbaar voor het publiek.

Voor de inventarisatie van gegevens wordt beroep gedaan op diverse kanalen zoals lokale besturen, vertegenwoordigers van beroepsgroepen en publieke websites.
Gegevens kunnen steeds gewijzigd of geschrapt worden via de knop “> wijziging suggereren”. Gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij met voorafgaande toestemming.
E-mailadressen, doorgegeven voor intern gebruik, worden nooit aan derden doorgegeven en dienen louter voor eigen gebruik: de jaarlijkse update van de gegevens op de website.
De gegevens kunnen gebruikt worden voor publicaties van SEL TOM en communicaties van de overheden, waarvan gevraagd werd ze via SEL TOM te verspreiden. Ook worden ze ter beschikking gesteld indien zorgaanbieders, verbonden aan SEL TOM, hier met gegronde reden om vragen. Dit gebeurt mits zorgvuldige overweging en na goedkeuring van de raad van bestuur van SEL TOM. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker7
7) Verplichte en niet-verplichte velden / zichtbare en onzichtbare gegevens

Om van deze sociale kaart een werkbaar instrument te maken, zijn enkele gegevens verplicht. Volgende velden zijn verplicht én ook zichtbaar voor het publiek:
– de publieke naam van uw (groeps)praktijk
– uw naam en voornaam
– de adresgegevens van uw (groeps)praktijk
– het gebied waarin u werkzaam bent
– de discipline waarin u werkzaam bent
Volgende velden zijn verplicht maar NIET zichtbaar voor het publiek:
– uw RIZIV-nummer
– uw contact-e-mailadres (niet te verwarren met het e-mailadres dat u eventueel gebruikt in kader van uw beroep)

Het contact-e-mailadres is op “Zorgzoeker” dus een verplicht veld. Het is niet zichtbaar voor gebruikers van de website. Het dient slechts om contact met u te onderhouden. Uiteraard wordt dit discreet behandeld. Wij raden ten zeerste aan hiervoor een e-mailadres te nemen dat ons toelaat u te bereiken óók wanneer u bijvoorbeeld carrièreswitches maakt.

Bijvoorbeeld: apotheek-de-pil@telenet.be of Peer.Appels@HuisartsAppels.be zijn eerder ‘tijdelijke’ adressen. De apotheker in het eerste voorbeeld die in een andere zaak gaat werken, kunnen wij dan niet meer individueel bereiken. De huisarts in het tweede voorbeeld die zijn domeinnaam opzegt, kunnen wij dan niet meer bereiken. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker8
8) Gelieve uw gegevens na te kijken

De gegevens van uw praktijk werden recent gepubliceerd. U kan het voor het publiek zichtbare deel van uw gegevens nu consulteren via www.desocialekaart.be.
Indien wijzigingen nodig zijn of extra informatie moet worden toegevoegd, gelieve dit dan te melden via de knop “> wijziging suggereren”. In een later stadium zal u uw gegevens zelf kunnen beheren. (Naar bericht | Naar inhoud)
Anker9
9) Oproep: op zoek naar nieuwe zorgverstrekkers

 Jaarlijks gaat SEL TOM op zoek naar nieuwe zorgverstrekkers in onze regio, maar allicht wordt er al eens iemand over het hoofd gezien. Mocht u zorgverleners kennen die in de laatste 2 jaar gestart zijn, zou SEL TOM het zeer op prijs stellen dat u hen motiveert om hun gegevens aan ons door te geven via het contactformulier. (Naar bericht | Naar inhoud)