Streekplatform

Van streekplatform naar veranderteam en veranderforum

De huidige werking van het SEL en LMN zal opgaan in de  eerstelijnszones. De jarenlange opgebouwde expertise en knowhow wordt hierin geïntegreerd. Waaronder ook de streekplatformwerking.

De streekplatformwerking was DE methodiek van SEL TOM voor de uitbouw van een goede lokale werking. Hiermee werd al een mooi netwerk uitgebouwd. Er was altijd een talrijke opkomst rond allerhande thema’s.

In de eerste plaats wil SEL TOM alle partners uit de streekplatformen bedanken voor de jarenlange loyaliteit en inzet. Daarnaast zal de methodiek van bottum-up werken, het samenbrengen van verschillende disciplines en het uitwisselen van ervaringen behouden blijven. SEL TOM gaat, samen met de partners uit de eerste lijn, op zoek naar een manier om deze methodiek mee te integreren in de eerstelijnszones.

Lees hierover meer op de pagina van de eerstelijnszones.