SOKA/Sociale Kaart

Sedert enkele jaren werken de Vlaamse Provincies en het Huis voor Gezondheid aan een databank waarin het ruime welzijns- en gezondheidsaanbod uit Vlaanderen en Brussel wordt opgenomen. Deze databank kan u raadplegen via www.desocialekaart.be.
Op 1 januari 2018 hebben de provincies en het Huis de fakkel overgedragen aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid.

Wat is de meerwaarde voor zorgverleners?

  • Het Platform Welzijn en Gezondheid wordt gratis en zonder enig commercieel oogmerk aangeboden. De zoekopdrachten worden objectief ingevoerd en resultaten worden neutraal en volgens de wettelijke kaders gepresenteerd. De gegevens worden niet doorgegeven, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.
  • Na de registratie kan een zorgverlener zijn gegevens op elk ogenblik laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.
  • SEL TOM heeft de decretale opdracht om de gegevens van zorgverleners uit de zorgregio Mechelen te verzamelen, kenbaar te maken en up-to-date te houden.

Wenst u uw gegevens te laten opnemen? Registreer je dan via www.desocialekaart.be.

18-01-2018
Het project ‘Platform Welzijn en Gezondheid’ werd door het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg gedefinieerd als één van de projecten die deze hervorming op het terrein zullen realiseren.  Een samenvatting van de 8 goedgekeurde projecten over de reorganisatie eerstelijn vind je hier terug.