OPP/Overleg Psychiatrische Patiënt

Gelijklopend met een vergoedbaar multidisciplinaire overleg (GDT/SEL) bestaat er ook een vergoedbaar overleg rond de psychiatrische patiënt (OPP). Het is de taak van de erkende organisatoren om na te gaan of de zorgvrager voldoet aan de kenmerken van een vergoedbaar OPP nl.:

  • Nood aan een begeleidingsplan van minstens 12 maanden
  • Psychiatrische hoofddiagnose DSM IV TR of DMS V of ICD-10-CM code (*)
  • Uiterlijk één jaar geleden een voorafgaand contact met de Geestelijke Gezondheidszorg in het kader van een psychiatrische aandoening

Bij een vergoedbaar OPP dient er ook een referentiepersoon aangeduid te worden die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen en het opvolgen van een begeleidingsplan. De organisator kan de referentiepersoon hierin administratief ondersteunen.
Om deze taken te verduidelijken wordt er een Basispakket OPP opgesteld en continu bijgewerkt in samenspraak met de organisatoren. Deze documenten zijn gebaseerd op de wetgeving.