Nachtzorg

Zorg mag geen openingsuren hebben. Een thuiswonende zorgbehoevende dient ook ’s nachts optimaal verzorgd te worden.

Zo probeert Nachtzorg de taak van de mantelzorger ’s nachts wat te verlichten. Het initiatief richt zich tot zorgbehoevenden in een palliatieve situatie, dementerenden en chronisch zieken. Dit kan dikwijls het verschil betekenen tussen thuis kunnen blijven of een residentiële opname in een woonzorgcentrum.

Ze bieden hulpverlening op maat aan. Er bestaan dan drie zorgvormen: nachtzorg, nachtoppas en een nachthotel. Ook is er nachtverpleging beschikbaar.

Nachtzorg Mechelen is een pluralistisch initiatief van volgende partners: SEL TOM, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, Thuiszorg vzw, IMSIR, Christelijke Mutualiteit, Wit-Gele kruis, Palliatief Netwerk Mechelen, PsychoGeriatrisch Netwerk en de OCMW.

Voor meer informatie:

Nachtzorg Mechelen
Van Benedenlaan 73
2800 Mechelen

Contactpersonen: Inge Hellemans en Els Vaneynde

015/29 25 75

info@nachtzorgmechelen.be
www.nachtzorg.be