Meldpunt Vereenzaming

Het Meldpunt Vereenzaming komt voort uit de streekplatformen rond het thema ‘Vereenzaming’ en is ontstaan in 2012.
Het is bedoeld voor inwoners van de kleinstedelijke gebieden Boom, Lier en Mechelen. Inwoners buiten onze zorgregio kunnen contact opnemen voor doorverwijzing naar de juiste instellingen binnen hun eigen regio.

Hoe ouder men wordt, hoe eenzamer iemand zich kan voelen. Niet meer naar buiten komen, sociale contacten vermijden, zich in de steek gelaten voelen, zijn maar enkele kenmerken van vereenzaming.
Ook mensen omringd door anderen, kunnen zich evengoed eenzaam voelen.
Eenzaamheid is dan ook meer dan alleen zijn. Alleen zijn kan een keuze zijn, maar eenzaamheid niet.

Eenzaamheid valt samen op te lossen! Het melden is de eerste stap tot verandering.

Herken je deze situatie bij jezelf of bij iemand die je kent? Laten we er samen verandering in brengen en neem gratis contact op met het Meldpunt Vereenzaming! Via onderstaande contactgegevens kan je jezelf of een ander aanmelden. Vermeld steeds de woonplaats voor een snellere doorverwijzing.

Binnen iedere gemeente is er een ervaren contactpersoon (binnen het OCMW), naar wie de melding wordt doorgestuurd. Hij/zij geeft informatie, advies en bekijkt de lokale mogelijkheden. Je kan ook rechtstreeks met deze persoon contact opnemen.

Het Meldpunt Vereenzaming is echter niet bedoeld voor crisissituaties. In geval van nood neem je contact op met de politie of je huisarts.

Indien je dringend nood hebt aan een gesprek, kan je 24u/24u terecht bij Tele-Onthaal. Op hun website is er ’s avonds ook de mogelijkheid om te chatten.
Ook de Zelfmoordlijn staat steeds bereikbaar voor iedereen in crisissituaties voor zichzelf, familie of derden, of als nabestaanden. Je kan volledig anoniem en gratis contact opnemen!

 

Contactgegevens

Meldpunt Vereenzaming
info@meldpuntvereenzaming.be
www.meldpuntvereenzaming.be
Download hier de folder

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met SEL TOM.

Tele-Onthaal
Telefoonnummer: 106
www.tele-onthaal.be

 

De Zelfmoordlijn
Telefoonnummer: 1813
www.zelfmoord1813.be