MDO/Multidisciplinair Overleg

De zorg wordt steeds complexer en vaak komen verschillende hulp-en zorgverleners bij één zorgvrager langs. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partners is noodzakelijk om een vlotte hulpverlening te garanderen.

Een multidisciplinair overleg (MDO) kan georganiseerd worden om een betere samenwerking en een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de zorgvrager (of zijn omgeving) te bereiken.

Een MDO wordt georganiseerd door een erkende overlegorganisator Hij of zij tracht alle partners samen te brengen en modereert het overleg. De overlegorganisator stelt zich tijdens het MDO onafhankelijk op ten opzichte van alle deelnemers.
De zorgbemiddelaar is een zorg-of hulpverlener die het dichtst bij de zorgvrager staat en dient als aanspreekpersoon voor alle betrokken partners. Hij of zij wordt tijdens het overleg aangeduid en houdt rekening met de belangen van de zorgvrager. Na het overleg volgt de zorgbemiddelaar de zorgvrager verder op.
De verslaggeving en contactgegevens van het zorgteam wordt in het elektronisch zorgplan geplaatst (www.e-zorgplan.be).

Omdat een MDO een inspanning vraagt van alle zorgaanbieders wordt er vanuit de Federale en Vlaamse overheid hiervoor een tegemoetkoming voorzien, alsook voor een ‘overleg rond de psychiatrische patiënt’ (OPP).

19-12-2017
MDO-aanvragen worden nog aanvaard tot 31/03/2020

De erkenning van de SEL’s eindigt op 30/06/2020 en hiermee valt de schakel tussen de MDO-aanvragen en uitbetaling van het overleg weg.  Omdat er enige tijd gaat over het verwerken van de MDO-aanvragen, werd er vanuit de SEL’s een timing voorgesteld waarop ze de MDO-administratie nog goed kunnen afronden. Het VAZG ging hiermee, op een overleg met de SEL’s op 23/01/2020, akkoord. Lees hier de communicatie aan de overlegorganisatoren.

Interessante linken op deze website:
Detailuitleg verdeling middelen MDO 2018 en 2019
Vergoeding MDO in 2018 (info voor zorgaanbieders en organisatoren)
Pdf Vergoeding MDO vanaf 2018 – info voor zelfstandige zorgverleners
Pdf Vergoeding MDO vanaf 2018 – info voor hulpverleners, werkzaam in een organisatie