Mantelzorgtoelage

Een mantelzorger is iemand die een deel van de zorg van een persoon vrijwillig op zich neemt. Hij helpt hem in het dagelijks leven. Dankzij de waardevolle bijdrage van een mantelzorger kan de zorgbehoevende in zijn vertrouwde omgeving van optimale zorg genieten.
De mantelzorger wordt hierin ondersteund. Zo heeft de mantelzorger in bepaalde gevallen recht op een mantelzorgtoelage. Dit is afhankelijk van de gemeente waar hij woont. Hij kan deze dan aanvragen bij zijn eigen gemeente. Andere gemeenten investeren op een andere manier in mantelzorg.

Of je gemeente een mantelzorgpremie toekent, kan je ontdekken op http://www.rechtenverkenner.be. Dat doe je door bovenaan rechts eerst de postcode van je gemeente in te geven en vervolgens op de knop ‘welzijn’ te klikken.

Specifieke informatie en voorwaarden kan je vaak ook terugvinden op de website van de gemeente waar je woont.