Elektronische Communicatie

Communicatie is zeer belangrijk en nóg belangrijker in de zorg. Zowel tussen de zorgverlener en patiënt als onderling tussen de zorgverstrekkers. De laatste jaren zijn computers en de mogelijkheden die ze bieden niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Daarom is elektronische communicatie de toekomst!
Hieronder vind je een opsomming van de initiatieven die vandaag de dag al in gebruik zijn.

eHealth
Het federale eHealth-platform bevordert elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren. Het ondersteunt nuttige toepassingen, zoals Vitalink. De gegevens worden in al deze toepassingen op eenzelfde niveau beveiligd.

De verschillende toepassingen op de site ‘eHealth’ dienen zowel voor instellingen als gezondheidsprofessionals. U vindt er ook informatie over de gezondheidssector.

Vitalink
Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het delen van zorg- en welzijnsgegevens met het volste respect voor de privacy en onder zeer strenge beveiligingsvoorwaarden. Hierdoor kan iedere zorgverlener op een eenvoudige manier beschikken over de correcte en volledige informatie van de zorgvrager. Ook deze laatste zal toegang hebben tot zijn/haar gegevens.
Vitalink leidt op die manier tot meer en betere samenwerking, minder administratie en bijgevolg tot een betere zorg voor de zorgvrager.

éénlijn.be
Eénlijn.be is een project, dat begon in november 2013 en duurt drie jaar.
Het is een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en ICT-ondersteunende partners, die het gebruik van al de elektronische diensten (o.a. eHealthBox) wil aanmoedigen om de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen. Dit leidt bijgevolg tot een betere gezondheidszorg.

Partners in het project zijn Domus Medica, het Vlaams Apothekers Netwerk, het Huis Voor Gezondheid, PraktijkCoach en HealthConnect.

e-zorgplan
Een zwaar zorgbehoevende patiënt krijgt meestal zorg aangeboden door verschillende zorg- en hulpverleners. Het verlenen van deze zorg dient op een gecoördineerde manier te gebeuren, zodat al de zorgverstrekkers weten wat hen te doen staat en wat ze van elkaar mogen verwachten.
In de eerste plaats is het elektronisch zorgplan (of kortweg e-zorgplan) dus een elektronisch draaiboek, waarin al de betrokken zorgverleners weten wie welke zorg op zich neemt.

Daarnaast is het een handig hulpmiddel bij de overgang van een patiënt van de thuissituatie naar een WZC, DVC, CVK, ziekenhuis, nachthotel,… en omgekeerd. Alle communicatie kan via dit kanaal op een beveiligde manier verlopen.

Bovendien maakt SEL TOM enkel gebruik van het elektronisch zorgplan om MDO’s te communiceren en in te geven. Daarom vragen we al onze leden om zich eerst te registreren in het e-zorgplan via de website. Een correct en doorgedreven gebruik van het e-zorgplan leidt tot een efficiënte en op maat afgestemde dienstverlening.

Meld u vervolgens aan. Dit kan op twee manieren:

  1. Maak gebruik van je e-ID en een identiteitskaartlezer (te installeren via eid.belgium.be)
  2. of werk met je burgertoken. Dit kan je aanvragen op de startpagina.

De toegangscontrole van dit systeem gebeurt via het Fedict-portaal van de federale overheid en is gebaseerd op uw rijksregisternummer.
Het kan één tot twee dagen duren vooraleer jouw account is geactiveerd.

Voor meer informatie zie  website of contacteer ons.