In de kijker

De eindmeet voor het indienen van de erkenningsaanvraag voor de zorgraden van de eerstelijnszones werd gehaald. De drie eerstelijnszones waarvan SEL TOM penhouder is werden al ontvankelijk verklaard.