Raamakkoord Woonzorgcentra

Om een goed draagvlak te creëren werd in overleg met een werkgroep bestaande uit enkele woonzorgcentra uit onze zorgregio, de SEL’s in Vlaanderen, de Raad van Bestuur en onze partners uit de eerstelijnsgezondheidszorg een raamakkoord opgesteld: Raamakkoord WZC – SEL TOM .

Het raamakkoord reikt in eerste instantie algemene afspraken, richtlijnen en adviezen aan waar verder mee gewerkt kan worden. Elke betrokkene engageert zich om het te gebruiken als basis voor de verdere uitbouw van naadloze zorgcontinuïteit voor de gebruikers. Het is belangrijk dat iedere partner zich er in kan vinden en er zijn eigen prioriteiten aan kan toevoegen. In tweede instantie is het raamakkoord het werkinstrument voor de verdere uitdieping en bijsturing afhankelijk van de inbreng van het woonzorgcentrum en de lokale eerstelijn. Door het als werkinstrument te gebruiken kan het ook regelmatig geëvalueerd, aangevuld en bijgestuurd worden, wat ongetwijfeld ten goede komt aan de patiënt en zijn zorg- en hulpverleners.