Geestelijke gezondheidszorg

Er zijn veel veranderingen in het zorglandschap. In de sector van de geestelijke gezondheidszorg zijn de hervormingen het gevolg van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk Artikel 107’. Het doel van ‘Artikel 107’ is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Met deze nieuwe wetgeving kunnen de psychiatrische en algemene ziekenhuizen bedden buiten gebruik stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en personeelsinzet investeren in vernieuwende zorginitiatieven zoals de mobiele teams.

Het Artikel 107 in de zorgregio Mechelen
In de zorgregio Mechelen is in 2016 het regionaal GGZ netwerk voor volwassenen gestart en kreeg het de naam “Emergo“.
SEL TOM vertegenwoordigt mee de eerstelijn in de bijeenkomsten van het netwerkcomité  én de werkgroep functie 2b.  Hiermee bevorderen we de informatie doorstroom.