Tot ziens!

SEL TOM is niet langer erkend als samenwerkingsinitiatief in de eerstelijnszorg. TOM vzw zal dan ook ophouden te bestaan vanaf 1/7/2020. Op dit moment is de vzw in vereffening. De centrale mailbox wordt opgevolgd door Günther D’hanis en Kristof Berrens.

Je kan ons nog tijdelijk bereiken via secretariaat@seltom.be

Voor vragen met betrekking tot onderstaande onderwerpen kan je terecht bij:

  • Overlegplatform Dementie
    • Hoewel de samenwerking tussen het SEL en PGN ism EDC Orion stopt, zal het overlegplatform dementie zorgregio Mechelen in het najaar van 2020 nog georganiseerd worden. Graag meer informatie? Neem dan contact op met Herman Wauters: wauters@dementie.be
  • Sociale Kaart
    • Reeds jaren engageerde SEL TOM zich om gegevens aan te leveren en up to date te houden voor de sociale kaart. Wenst u uw gegevens te laten opnemen? Registreer je dan via desocialekaart.be
  • Meldpunt Vereenzaming
    • Jammer genoeg stopt de werking van het Meldpunt Vereenzaming samen met de werking van TOM vzw.