Welkom bij SEL TOM

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg

TOM staat voor ThuiszorgOverleg Mechelen en is één van de 15 Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) die de kwaliteit van zorg rond de individuele zorgvrager wil optimaliseren. Bijgevolg is het SEL samengesteld uit vertegenwoordigers binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Centrale doelstelling is het aanbieden van een multidisciplinair en sector overschrijdend overlegplatform.
Het werkingsgebied van TOM vzw is de Zorgregio Mechelen en daarbij gericht op de 5 gevormde eerstelijnszones binnen deze regio.

Werk je niet binnen de zorgregio Mechelen? Raadpleeg dan de algemene website www.vlaamsesels.be om de juiste zorgregio te vinden.