Jaarverslag SEL TOM

Het jaarverslag geeft een overzicht van de zaken waaraan SEL TOM in 2016 gewerkt heeft. Zo gaat het in op verschillende projecten rond geïntegreerde zorg. Ook de streekplatformwerking en het overlegplatform dementie komen aan bod. Verder geeft het een stand van zaken van de sociale kaart voor de zorgregio Mechelen. En ten slotte wordt ook het multidisciplinair overleg belicht.

Al deze onderwerpen zijn schakels in een groter proces, allemaal onderdelen van één concept: ondersteunen en faciliteren van kwaliteitsvolle zorg aan personen met een zorgnood en hun mantelzorger.

In 2017 werkt SEL TOM naarstig verder. We hopen u dan van harte te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten.

Interessante links op deze website:
Meldpunt Vereenzaming
Sociale kaart
Streekplatform
Multidisciplinair overleg