Streekplatform

Van streekplatform naar veranderteam en veranderforum

De huidige werking van het SEL en LMN zal opgaan in de nieuwe eerstelijnszones. De jarenlange opgebouwde expertise en knowhow wordt hierin geïntegreerd. Waaronder ook de streekplatformwerking.

De streekplatformwerking was DE methodiek van SEL TOM voor de uitbouw van een goede lokale werking. Hiermee werd al een mooi netwerk uitgebouwd. Er was altijd een talrijke opkomst rond allerhande thema’s.

In de eerste plaats wil SEL TOM alle partners uit de streekplatformen bedanken voor de jarenlange loyaliteit en inzet. Daarnaast zal de methodiek van bottum-up werken, het samenbrengen van verschillende disciplines en het uitwisselen van ervaringen behouden blijven. SEL TOM gaat, samen met de partners uit de eerste lijn, op zoek naar een manier om deze methodiek mee te integreren in de eerstelijnszones.

We nodigen je daarom van harte uit op de kick-off vergaderingen om inhoudelijk aan de slag te gaan en o.a. mee na te denken hoe dit te realiseren. Lees hierover meer bij ELZ-nieuws.