In de kijker

SEL TOM organiseert i.s.m. LMN Pallieterland, LMN Dijle en Nete en LMN Schelde Rupel:

Vormingsdag: Geïntegreerde zorg en zijn uitdagingen! – deel 2

10/10/2019 om 12u30 Congrescentrum De Pitte – De Schorre te Boom

De hervorming van het Vlaamse Zorglandschap brengt veel uitdagingen met zich mee. Het uiteindelijke doel is het aanbieden van een persoonsgerichte en geïntegreerde zorg.

Met deze vormingsnamiddag brengen we twee grote thema’s onder de aandacht die in elke eerstelijnszone binnen de huidige zorgregio Mechelen aan bod komen.

We starten met het organisatiemodel ‘buurtgerichte zorg’ als mogelijke oplossing voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Aansluitend een toepassing van buurgerichte zorg: het project HealthLi Buurtcompas.

Nadien geven we aandacht aan de ‘mantelzorger’. Het opzet en de resultaten van het onderzoeksproject ‘You Care? We Care!’ worden belicht en zetten ons op weg om al wie bij mantelzorg betrokken is te ondersteunen binnen onze organisatiestructuren en eerstelijnszones.

Verder wordt het aanbod en de bijhorende website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg toegelicht.

Van harte welkom!

 

AGENDA

12u30 Ontvangst met welkomstkoffie

13u00  Welkom
Günther D’hanis, voorzitter SEL TOM

13u10  De actief zorgzame buurt als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel
Prof. Dr. Dominique Verté, Prof. Sociale gerontologie, Seniorenbehoeften, Vergrijzing, VUB Brussel

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen. Betrokken overheden en dienstverleners staan voor de uitdaging om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Het begrip Buurtgerichte Zorg wordt naar voor geschoven als oplossingsstrategie. Maar wat houdt dat precies in? Wat zijn de essentiële kenmerken, de voorwaarden en de mogelijke effecten van Buurtgerichte Zorg? Hoe breed wordt het begrip zorg ingevuld? En wat betekent dat in de praktijk?

Hier geen pasklare antwoorden maar een aanzet om samen de juiste richting in te slaan.

14u25 HealthLi Buurtcompas
Joke Coussement, Onderzoeksmedewerker kwaliteitsvol ouder worden, hogeschool Thomas More

Gezondheidsvaardigheden zijn die vaardigheden nodig om adequaat met informatie over gezondheid, ziekte en zorg om te gaan en meer invloed te verwerven op je eigen gezondheid. Een eerste omgevingsanalyse toonde aan dat een substantieel aantal inwoners van de ELZ Pallieterland een vergroot risico hebben op lage gezondheidsvaardigheden. Deze vaststelling zette MEMORI en Vonk3 ertoe aan om binnen deze ELZ het project ‘Ontwikkeling, toepassing en evaluatie van het HealthLi Buurtkompas: een methodiek voor eerstelijnsactoren om buurtgericht gezondheidsvaardigheden te versterken’ op te starten.

Een korte toelichting.

14u45  Netwerkmoment

 15u15  (H)erkennen van mantelzorgers in zorgnetwerken
Dr. Lieve Van Nieuwenhuysen en Annelies De Bruyne, opleiding Verpleegkunde, de Mantelzorg Academie, hogeschool Thomas More Mechelen-Antwerpen.  

Heel wat mensen nemen vandaag zorg op voor iemand uit hun omgeving. Vaak zijn het familieleden, vrienden of buren. Ze zijn een bijzondere meerwaarde in de zorg voor mensen die een stukje zelfstandigheid verloren zijn. Samen met professionele zorgverleners geven ze het beste van zichzelf voor goede zorg.

You care? We Care! doet onderzoek rond mantelzorg. Zowel de organisatorische als de sociale aspecten maken hier deel van uit. Mantelzorgers hebben immers een belangrijke waarde in onze maatschappij en zorg. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zet You care? We Care! deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Zo zetten ze iets in beweging en ondersteunen ze wie bij mantelzorg betrokken is.

De eerste resultaten van het onderzoeksproject worden voorgesteld.

 16u30 Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
Lien Pierlet – Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is een online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Je kan er allerhande informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten vinden.

Mantelzorgers vinden er informatie over premies, ondersteunende diensten, de combinatie mantelzorg-werk, zelfzorg, en zo veel meer. Zorgprofessionals, lokale besturen, onderwijsinstellingen en beleidsmakers kunnen dan weer grasduinen in een aanbod rond samenwerking en ondersteuning van de mantelzorger.

www.mantelzorgers.be, de website voor iedereen met een hart voor mantelzorg.

17u00  Einde

 

PRAKTISCH

Datum 10/10/2019
Duur 12u30 (onthaal) tot 17u00
Locatie Congrescentrum De Pitte – Zaal Boom
Kapelstraat 83, 2850 Boom
Parking GRATIS Schommelei (hoofdingang De Schorre) en Kapelstraat
Deelname Inschrijving via deze link vóór 2/10/2019.
Kostprijs Gratis
Wanneer u niet aanwezig bent en niet voor 1/10/19 geannuleerd heeft via email naar secretariaat@seltombe vragen wij een no-show fee van 10 euro.
Accreditering Ethiek en Economie wordt aangevraagd.