Evenementen

December 2018

1 Staten-Regionaal Rivierenland, Mechelen
4
Vorming: Van psychische kwetsbaarheid naar meer levenskwaliteit
6
Familiegroep jongdementie: Moeilijke beslissingen, Mechelen
11 Praatcafé Lier: Palliatieve zorg en levenseindevragen, Lier

Februari 2019
4 Congres: CARE4 – International Scientific Nursing and Midwifery Congress, Leuven (3 dagen, tot 6 februari 2019)
16 Vorming ‘Management en Leadership voor artsen 2019-2020’

Maart 2019
6
Vorming: Suïcidepreventie, Antwerpen (5 dagen, tot 13 mei 2019)