Eerstelijnszone RupeLaar

Blijf je graag op de hoogte van deze eerstelijnszone?
ELZ RupeLaar – Nieuws
– Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van SEL TOM
– Volgende veranderforum: datum nog te bepalen

Contactpersonen ELZ Rupel
An Nauwelaerts, coördinator SEL TOM
Lieven Wachters, SEL TOM

Wat is er ondertussen gebeurt?
De eerstelijnszone RupeLaar is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Deze zone wordt gevormd met de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle en telt zo’n 77.000 inwoners.  Consulteer hier het aanvraagdossier (geografische afbakening).

Op 30 mei 2018 ging de vorming van de ELZ van start met een Kick-off (veranderforum). Alle zorg- en welzijnspartners uit de zone werden hierop uitgenodigd. De aanwezigen werden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor:
het veranderforum: het beslissingsorgaan voor de eerstelijnszone
het veranderteam: “de werkpaarden” van de eerstelijnszone.
Daarnaast werd tijdens deze kick-off getracht de eerste van vijf leidende vragen te beantwoorden. Het resultaat hiervan lees je hier.

Nog voor de zomer van 2018 was er een eerste samenkomst van het veranderteam ELZ RupeLaar. Met deze leden, die verschillende organisaties en disciplines vertegenwoordigen, wordt er hard gewerkt om het eerste veranderforum voor te bereiden.