ELZ-nieuws

Maandag 11/06/2018

De partners die zich engageren in de eerstelijnszone delen de visie vooropgesteld in de conceptnota “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”. Deze partners zijn bereid om mee te stappen in dit verhaal.

Er wordt hierin uitgegaan van een groeiscenario waarbij de ontwikkeling van de werking van de eerstelijnszones gefaseerd zal verlopen. In de eerste fase zal in de eerstelijnszones (ELZ) veel aandacht gaan naar het creëren van een draagvlak. Dit door een antwoord te formuleren op vijf essentiële vragen. De antwoorden op deze vragen zullen een stevige basis bieden in de ontwikkeling van de werking van de ELZ:

1. Waarom moeten wij iets gaan veranderen?
2. Waarom bestaan wij als eerstelijnszone?
3. Waarvoor staan wij als eerstelijnszone?
4. Welke opdrachten (processen met een finaliteit) moeten wij georganiseerd krijgen?
5. Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen binnen onze eerstelijnszone samenwerken?

De ervaring en kennis van de pilootprojecten Dender en Zuid-Oost Limburg bieden hiertoe inspiratie aan zodat iedere eerstelijnszone niet van nul dient te beginnen. De kennis, inzichten en ervaringen van deze twee eerstelijnszones vind je terug op de wiki-pagina over de vorming van eerstelijnszones in Vlaanderen!

De officiële start van de eerstelijnszone wordt gegeven op een kick-off in iedere zone. Alle zorg- en welzijnspartners uit de zone werden hierop uitgenodigd.
De aanwezigen werden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor:
___– het veranderforum: het beslissingsorgaan voor de eerstelijnszone
___– het veranderteam: “de werkpaarden” van de eerstelijnszone.
Daarnaast werd tijdens deze kick-off getracht de eerste van de vijf vragen te beantwoorden. Het resultaat hiervan lees je op de pagina van de betreffende eerstelijnszone.

Het veranderteam van iedere eerstelijnszone komt al een eerste keer samen voor de zomer. Hun eerste opdracht is om vanuit de input op de kick-off een missie samen te stellen.

Maandag 12/03/2018

De indeling van de zorgregio Mechelen in eerstelijnszones is een feit. De stand van zaken van de aanvraagdossiers:

  • ELZ Rupel: het aanvraagdossier werd goedgekeurd (persbericht)
  • ELZ Klein-Brabant Vaartland: het aanvraagdossier werd goedgekeurd (persbericht)
  • ELZ Lier (nu: ELZ Pallieterland): de engagementsverklaringen worden verzameld zodat het dossier eind deze maand aan het agentschap bezorgd kan worden (Lees hier)
  • ELZ Me-SKW: het dossier is in eindredactie. Van zodra SEL TOM het licht op groen heeft, wordt het aan alle prioritaire partners bezorgd met de vraag naar een formeel engagement.
  • ELZ BOPUHEI: het dossier is in eindredactie. Van zodra SEL TOM het licht op groen heeft, wordt het aan alle prioritaire partners bezorgd met de vraag naar een formeel engagement.

Bekijk op onderstaande kaart de geografische afbakening van de eerstelijnszones en het totaal aantal inwoners per zone:

Overzicht acties i.k.v. de geografische vorming eerstelijnszones
In onderstaande tabel een beknopt overzicht van alle acties die ondernomen zijn om tot de geografische afbakening van de eerstelijnszones te komen (inclusief verslaggeving).

DATUMACTIEBETROKKEN PARTIJENRESULTAAT
15/02/2018Oproep tot formeel engagement ELZ LierHPO vzw, SEL TOMEngagementen worden verzameld tegen 1/3/2018.
31/01/2018Overleg lokaal bestuur en prioritaire partners uit de gemeente Heist-op-den-BergBurgemeester Heist-op-den-Berg, HAK, SEL, prioritaire partners, transitiecoachDe gemeente Heist-op-den-Berg is bereid toe te treden tot een eerstelijnszone in de regio Mechelen, mits er duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent het toekomstige welzijnsbeleid in de regio.
25/01/2018Overleg prioritaire partners huidige kleinstedelijke gebieden Mechelen - LierHAK, SEL, LMN en prioritaire partnersLees hier het verslag
22/12/2018Brief gericht aan de Vlaamse overheid met vraag tot uitstel indieningSELLees hier de motivatie.
Resultaat is inschakeling transitiecoach in 2018.
12/2018Principieel akkoord indiening ELZ Klein-Brabant en VaartlandHAK, SEL, LMN en prioritaire partnersIndiening aanvraagdossier vóór 31/12/2017.
07/12/2017Overleg mandaatgroep burgemeesters (Igemo) en HAK Dijle-Nete en Pallieterland e.o. HAK Dijle-Nete, HAK Pallieterland, LMN Dijle-Nete, LMN Pallieterland, SEL TOM, vertegenwoordigers IgemoEr is nog geen consensus over de geografische afbakening van eerstelijnzones gevormd. Met dit overleg is er wel terug opening gecreëerd. In 2018 gaan we verder, met ondersteuning van de transitiecoach.
23/11/2017Extra Algemene Vergadering SEL TOMSEL-ledenLees hier de besproken items.
22/11/2017Tweede overleg i.f.v. geografische afbakening eerstelijnszone Klein-Brabant en VaartlandHAK Klein-Brabant, HAK Vaartland, LMN Schelde-Rupel, SEL TOM en lokale besturenEr is consensus over de geografische afbakening van de ELZ.
25/10/2017VERDAAGD: Tweede overleg i.f.v. geografische afbakening eerstelijnszone LierHAK Pallieterland en omgeving, LMN Pallieterland e.o., SEL TOMVerdaagd omwille van oproep mandaatgroep Igemo.
17/10/2017Overleg als reactie op brief van de mandaatgroep burgemeesters (Igemo) met oproep tot behoud huidige kleinstedelijke gebiedenHAK Dijle-Netevallei, HAK Pallieterland e.o., LMN Dijle en Nete, LMN Pallieterland, SEL TOMEr wordt een overleg ingepland tussen de HAK/LMN's en de mandaatgroep (Igemo) om de standpunten toe te lichten. Overleg ingepland op 7/12/2017.
17/10/2017Eerste overleg i.f.v. geografische afbakening eerstelijnszone RupelstreekHAK Rupelstreek, LMN Schelde-Rupel, SEL TOM, lokale besturenBehalve Hemiksem zijn alle lokale besturen gemandateerd aanwezig en zijn het eerst over de voorgestelde ELZ: Aartselaar, Schelle, Niel, Boom, Reet, Hemiksem. Er wordt nog contact gelegd met Hemiksem. De aanvraag tot erkenning kan voorbereid worden door SEL en LMN.
11/10/2017Eerste overleg i.f.v. geografische afbakening eerstelijnszone 'Mechelen'HAK Dijle-Netevallei, LMN Dijle en Nete, SEL TOM, lokale besturenGeen consensus over de te vormen eerstelijnszone(s).
11/10/2017Eerste overleg i.f.v. geografische afbakening eerstelijnszone Klein-Brabant en VaartlandHAK Klein-Brabant, HAK Vaartland, LMN Schelde-Rupel, SEL TOM, lokale besturenEen constructief overleg met een eerste consensus over de te vormen eerstelijnszone. Overleg met de gemeenten Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos wordt opgevolgd door HAK/LMN.
27/09/2017Eerste overleg i.f.v. geografische afbakening eerstelijnszone LierHAK Pallieterland e.o., LMN Pallieterland, SEL TOM, dr. Günther D'hanis (voorzitter SEL TOM), lokale besturen Geen consensus over de geografische afbakening. Geen uitsluitsel voor Ranst, Zandhoven en Duffel.
Volgend overleg op 25/10/2017.
15/09/2017Schriftelijke uitnodiging namens de HAK, SEL, LMN aan de lokale besturen van de zorgregio Mechelen inclusief randgemeentenHAK, LMN, SEL zorgregio MechelenInplanning overlegmomenten per gewenste eerstelijnszones vanuit de HAK/LMN's.
30/08/2017Eerste afstemming in kader van de geografische vorming eerstelijnszones.Huisartsenkringen en Lokale Multidisciplinaire Netwerken van de zorgregio Mechelen en SEL TOMInplanning overlegmomenten tussen huisartsenkringen en lokale besturen per voorgestelde eerstelijnszone.