Eerstelijnszone Pallieterland

De eerstelijnszone Pallieterland is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Deze zone omvat de stad Lier en de gemeenten Berlaar, Duffel, Nijlen en Ranst.  Bekijk hier het definitieve aanvraagdossier (geografische afbakening).

De kick-off
Op 29 mei 2018 werd het startschot voor deze eerstelijnszone gegeven op de kick-off ELZ Lier (werktitel). De aanwezigen kozen uit vijf voorstellen de naam: eerstelijnszone Pallieterland. Er bleek een uitgesproken meerderheid.
Alle zorg- en welzijnspartners uit de zone werden hierop uitgenodigd.
De aanwezigen werden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor:
het veranderforum: het beslissingsorgaan voor de eerstelijnszone
het veranderteam: “de werkpaarden” van de eerstelijnszone.

Daarnaast werd tijdens deze kick-off getracht de eerste van de vijf vragen te beantwoorden. Het resultaat hiervan lees je hier.

Het veranderteam
Nog voor de zomer van 2018 was er een eerste bijeenkomst van het  veranderteam ELZ Pallieterland. Met deze leden, die verschillende organisaties en disciplines vertegenwoordigen, wordt er hard gewerkt om het eerste veranderforum van 6/11/2018 voor te bereiden.


Contactpersonen:

  • SEL TOM:  Viona Torfs
  • HPOvzw:   Ann Van de Wouwer        ann.vandewouwer@hpovzw.be             03/290 28 85
    Website HPOvzw (penhoudende organisatie)

Blijf je graag op de hoogte van deze eerstelijnszone?
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van SEL TOM.
Binnenkort ook meer informatie via: www.eerstelijnszone.be/pallieterland