Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland

De eerstelijnszone (ELZ) Klein-Brabant Vaartland is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Deze zone wordt gevormd door de gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands, Willebroek.

Op 22 mei 2018 is het startschot van de eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland gegeven voor het grote publiek met twee kick-off en netwerkmomenten.  Er werd geopteerd om te gaan voor een middagsessie en een avondsessie om zoveel mogelijk eerstelijnswerkers en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het veranderforum.

Tijdens de kick-off en netwerkmomenten werd er getracht de eerste vraag in kader van de hervorming te beantwoorden: waarom reorganiseren? Wat wensen we te creëren, versterken en stoppen in de toekomstige eerstelijnszone. De resultaten van deze denkoefening worden meegenomen naar het Comité ELZ Klein-Brabant Vaartland (Veranderteam) waar deze verwerkt en ingepast zullen worden in de opdrachten van de eerstelijnszone en de visie van de geïntegreerde zorg.

Het Comité ELZ Klein-Brabant Vaartland is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de verschillende actoren uit de eerste lijn die zich samen actief willen inzetten om de Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland een kwalitatieve invulling te geven. Het volgende Veranderforum (16 oktober 2018) zal in het teken staan van de verwerkte resultaten, aangevuld met de aanzet tot een missie en visie die tijdens het veranderforum zullen worden afgetoetst.  Zo zal de eerstelijnszone stapsgewijs invulling krijgen op maat van de lokale noden en troeven binnen de lijnen van het beleidskader.

Bekijk hier het resultaat van de kick-off
Eerstvolgend veranderforum: 4 december 2018
Bekijk hier de definitieve erkenningsaanvraag ELZ Klein-Brabant Vaartland

Blijf je graag op de hoogte van deze eerstelijnszone?
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van SEL TOM.
Binnenkort ook meer informatie via: www.eerstelijnszone.be/klein-brabant-vaartland

Contactpersoon ELZ Klein-Brabant en Vaartland
Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel)
Opvolging bij SEL TOM door An Nauwelaerts, coördinator