Extra Algemene Vergadering 23/11/2017

06-12-2017
Naar aanleiding van de hervormingen in de eerstelijnszorg organiseerde SEL TOM een extra Algemene Vergadering. De erkenning van het SEL stopt na 2018 en het personeel van SEL TOM zal indalen in de eerstelijnszones. Het takenpakket voor 2018 werd daarom grondig herschikt (download hier de presentaties).

De herschikking in een notendop:

  • Facturatie multidisciplinair overleg (MDO): de facturatie van MDO beperkt zich in 2018 tot de wettelijke verplichtingen. Enerzijds omdat volgens de huidige regeling MDO 2018 uitbetaald zou worden in 2019 maar in 2019 stopt de erkenning van het SEL. Anderzijds maakt de afbouw van de MDO-facturatie meer inzet van personeel in de ELZ mogelijk.
  • Overleg Platform Dementie: vanaf 2018 speelt SEL TOM een minder prominente rol in de organisatie van het overleg platform dementie.
  • Transmurale adviesgroep: SEL TOM zet de transmurale adviesgroep in zijn huidige vorm niet verder. Door de vorming van eerstelijnszones wordt er ingezet op transmurale zorg.
  • Meldpunt vereenzaming: SEL TOM richt een schrijven aan de lokale besturen in de zorgregio Mechelen met de vraag om het thema vereenzaming op te nemen in de beleids- en beheercyclus (zie brief). Daarnaast neemt SEL TOM de methodiek van het meldpunt mee in de eerstelijnszones.
  • Streekplatformwerking: SEL TOM blijft de methodiek van de streekplatformwerking gebruiken als belangrijk bottum-up communicatiekanaal.

De nieuwsbrief wordt het voornaamste communicatie-instrument wat betreft de hervormingen. SEL TOM streeft naar een driewekelijkse frequentie.