Eerstelijnszones

Een eerstelijnszone (75 000-125 000 inwoners) wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn. Hier komt het zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening en van de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.
Op de www.eerstelijnszone.be vind je alle eerstelijnszones in Vlaanderen terug.

Eerstelijnszones in de zorgregio Mechelen

SEL TOM ondersteunt de acties die ondernomen worden om de eerstelijnszones (ELZ) inhoudelijk vorm te geven. Op de pagina ‘ELZ-nieuws‘ vindt u algemene informatie over de eerstelijnszones, inclusief een kaart van de geografisch gevormde eerstelijnszones in de huidige zorgregio Mechelen.

Verder heeft elke eerstelijnszone ook een aparte pagina:
ELZ Bonstato
ELZ Klein-Brabant Vaartland
ELZ Pallieterland
ELZ Mechelen – Katelijne
ELZ RupeLaar