Eerstelijnszone Bonstato

De eerstelijnszone Bonstato wordt gevormd door de gemeenten:

 • Bonheiden
 • Putte
 • Heist-op-den-Berg

MISSIE

Wij zijn:
De eerstelijnszone Bonheiden-Putte-Heist-op-den-Berg
Een samenwerkend netwerk van partners, zowel professionele als mantelzorgers en vrijwilligers met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio wonen, werken en leven.

Wij bieden:
Een multidisciplinaire samenwerking door het inzetten van ieders competentie in functie van de zorgvraag van elke burger in onze regio.

VISIE

Door in te zetten op empowerment in de hulverleningsrelatie, behoudt de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (PZOV) de eigen regie, waardoor mensen en groepen versterkt worden om hun eigen zorg en welzijn ter harte te kunnen nemen.

Wij doen dit door:

 • Door innovatief en duurzaam te ondernemen.
 • Door samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorg-,hulp- en dienstverleningspartners te optimaliseren.
 • Door iedere persoon met een zorg en ondersteuningsvraag te helpen met de voor hem/haar aangepaste hulp zonder uitsluiting.
 • Door ondersteuning te bieden voor mantelzorgers om hen in het zorg- en welzijnsproces te kunnen inzetten.
 • Door efficiënte communicatie zodat de coördinatie van zorg een meerwaarde betekent.
 • Door te kijken naar behoeftes en leemtes om zo goed mogelijk op de hulpvragen te kunnen inspelen.

WAARDEN

 1. Wij stellen de PZOV centraal, deze komt steeds op de eerste plaats
 2. Wij zijn toegankelijk voor iedereen, zowel voor de PZOV als onze partners. Wij zetten in op het informeren van alle betrokkenen binnen ons netwerk en het ondersteunen op praktisch vlak. Wij zorgen er voor dat er zo min mogelijk financiële drempels zijn.
 3. Wij beschouwen elke partner in ons netwerk als gelijkwaardig, ongeacht de grootte van de organisatie, zijn/haar discipline… Iedere partner heeft potentieel/competenties en wordt afhankelijk hiervan ingezet, ieder zijn mening/inbreng wordt gerespecteerd ongeacht zijn/haar functie, opleiding…
 4. Wij ijveren voor deskundigheid en kwaliteitsvolle uitvoering van onze opdrachten volgens de aanvaarde richtlijnen.
 5. Wij zien goede zorg en hulpverlening als meer dan alleen genezen van ziekte, het is ook het voorkomen ervan en ondersteuning bieden gericht op levenskwaliteit.
 6. Wij willen vernieuwend zijn, maar ook respect hebben voor wat al goed loopt.
 7. Wij willen samenwerken omdat wij geloven in de meerwaarde van het grotere geheel. Daarvoor willen wij ons inzetten om samen bij te dragen tot een gezamenlijk doel dat boven het eigen belang wordt geplaatst.
 8. Wij hebben ten allen tijde respect voor de privacy van elke PZOV en elke partner binnen ons netwerk.

 

HET VERANDERTEAM

Nog voor de zomer van 2018 was er een eerste bijeenkomst van het veranderteam Bonstato. Met deze leden, die verschillende organisaties en disciplines vertegenwoordigen, wordt er hard gewerkt om de veranderfora voor te bereiden.

 

CONTACTPERSOON

 • Secretariaat SEL TOM: secretariaat@seltom.be
 • LMN Dijle en Nete: Vera Voet, secretariaat@dijlenete.be

 

Blijf je graag op de hoogte van deze eerstelijnszone?
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van SEL TOM.
Binnenkort ook meer informatie via: www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-bonstato