Transmurale adviesgroep

Vanuit onze opdracht om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met de ziekenhuizen en woonzorgcentra werd de transmurale adviesgroep opgericht. De leden engageerden zich ertoe om mee een transmuraal zorgpad uit te stippelen.

Op dit moment staan de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn voor diverse uitdagingen (vergrijzing, multimorbiditeit, diversiteit, …). Op de eerstelijnsconferentie 2017 werd het startschot gegeven voor een aantal hervormingen waaronder de oprichting van eerstelijnszones.

Zowel het transmuraal zorgpad als de oprichting van de eerstelijnszones hebben als doel: een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn. Het SEL zal een duidelijke rol spelen in de oprichting van eerstelijnszones en dus op deze manier inzetten op transmurale zorg en geïntegreerde zorg.