Geestelijke gezondheidszorg

Er zijn veel veranderingen in het zorglandschap. In de sector van de geestelijke gezondheidszorg zijn de hervormingen het gevolg van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk Artikel 107’. Het doel van ‘Artikel 107’ is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Met deze nieuwe wetgeving kunnen de psychiatrische en algemene ziekenhuizen bedden buiten gebruik stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en personeelsinzet investeren in vernieuwende zorginitiatieven zoals de mobiele teams.

‘Artikel 107’ van de ziekenhuiswet vertaalt zich in de praktijk in vijf sleutelfuncties:

  1. Focus op vroegdetectie en vroeginterventie, o.a. via deskundigheidsbevordering van eerstelijn
  2. Zorg in de thuissituatie brengen d.m.v. mobiele teams
  3. Rehabilitatie stimuleren (o.a. op vlak van arbeid, vrije tijd en ontmoeting)
  4. Residentiële zorg intensifiëren
  5. Woonvormen diversifiëren

Het doel van de vijf functies is om zorgcircuits te realiseren waarin de continuïteit van de zorg centraal staat. Naast de behandeling op zich gaat aandacht uit naar herstel en psychosociale rehabilitatie door onder meer thema’s zoals huisvesting en maatschappelijke integratie op te nemen in het verhaal.

Artikel 107 in de zorgregio Mechelen
In de zorgregio Mechelen is in 2016 het regionaal GGZ netwerk voor volwassenen gestart en kreeg het de naam “Emergo“.
SEL TOM vertegenwoordigt mee de eerstelijn in de bijeenkomsten van het netwerkcomité  én de werkgroep functie 2b.  Hiermee bevorderen we de informatie doorstroom.