Eerstelijnsconferentie

Op 16 februari 2017 gaf minister Jo Vandeurzen het startschot voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. De beoogde evoluties werden op de conferentie voorgesteld en staan uitgeschreven in de beleidsvisie: “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn”.

Waarom hervormen?

Het Vlaamse zorglandschap is onoverzichtelijk en gefragmenteerd geworden. Het moet eenvoudiger, doelmatiger en transparanter kunnen, waarbij de persoon met een zorgbehoefte maximaal de regie krijgt over de organisatie van zijn zorg.

Daarnaast is er door de toenemende zorgnoden van een ouder wordende populatie nood aan een sterke, goed uitgebouwde eerste lijn. Deze kan o.a. de duurdere gespecialiseerde zorg ontlasten en in zeer grote mate bijdragen aan een toegankelijk, effectief en kwalitatief zorgsysteem voor iedereen.

Daarom wil de Vlaamse overheid de eerstelijnszorg hervormen. De zesde staatshervorming creëert, volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Zowel voor de burger als de professional is ‘participatie’ het kernwoord in het veranderingstraject (bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid )

Wat gaat er veranderen?

Oprichting eerstelijnszone
Een eerstelijnszone (75 000-125 000 inwoners) wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn. Hier komt het zwaartepunt te liggen van de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening en van de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.

Lees hier verder over de stand van zaken i.k.v. de vorming eerstelijnszones in de zorgregio Mechelen.

Aansturing van de eerstelijnszone door een Zorgraad

De Zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld en bestaat uit zorgaanbieders van verschillende disciplines en uit vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, CAW, lokale besturen,… . Bij voorkeur is de voorzitter een lokale huisarts.

De regionale zorgzone

De regionale zorgzones moeten het volledige Vlaamse grondgebied dekken.  Op het niveau van de regionale zorgzone (+/- 400 000 inwoners) wordt ondersteuning inzake palliatie, preventie, dementie en geestelijke gezondheidszorg gesitueerd. Deze expertise wordt ter beschikking gesteld van de eerstelijnszone en de zorgaanbieders die er werkzaam zijn. Meerdere eerstelijnszones passen in één regionale zorgzone, die dan weer moeten scharnieren met de (toekomstige) klinische netwerken van ziekenhuizen (zie Beleidsnota hoofdstuk 3.2.2.)

Vlaams Instituut voor de Eerste lijn

Uit de werkgroepen en de wetenschappelijke reflectiekamer die de eerstelijnsconferentie mee voorbereid hebben werd het voorstel aangebracht om een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn op te richten. Dergelijk instituut kan de nodige kennis en expertise samenbrengen die de brede eerste lijn kan ondersteunen (zie Beleidsnota hoofdstuk 3.2.3.)